đế la gì(www.vng.app):đế la gì(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。đế la gì(www.vng.app)game tài Xỉu đế la gì online công bằng nhất,đế la gì(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

从午盘概念板块表现情况来看,铝塑膜(1.47%)、维生素(1.42%)、NMN概念(1.36%)、电池箔(1.32%)涨幅靠前。

 铝塑膜概念拉升(1.47%),其中:新纶新材(002341)涨幅为7.78%, 成交金额为4.65亿元,换手率为10.19%;海顺新材(300501)涨幅为6.93%, 成交金额为4.99亿元,换手率为18.76%;紫江企业(600210)涨幅为3.74%, 成交金额为2.48亿元,换手率为2.71%;莱尔科技(688683)涨幅为3.68%, 成交金额为0.66亿元,换手率为4.63%;道明光学(002632)涨幅为1.13%, 成交金额为1.10亿元,换手率为2.32%。

 维生素概念拉升(1.42%),其中:金达威(002626)涨停, 成交金额为9.63亿元,换手率为6.41%;兄弟科技(002562)涨幅为6.40%, 成交金额为4.54亿元,换手率为11.37%;浙江医药(600216)涨幅为3.56%, 成交金额为3.74亿元,换手率为2.81%;安迪苏(600299)涨幅为1.67%, 成交金额为0.49亿元,换手率为0.20%;花园生物(300401)涨幅为1.42%, 成交金额为1.81亿元,换手率为2.12%。

 NMN概念拉升(1.36%),其中:金达威(002626)涨停, 成交金额为9.63亿元,换手率为6.41%;雅本化学(300261)涨幅为8.52%, 成交金额为9.67亿元,换手率为8.01%;尔康制药(300267)涨幅为2.18%, 成交金额为1.60亿元,换手率为3.03%;银禧科技(300221)涨幅为1.23%, 成交金额为0.26亿元,换手率为1.00%;西王食品(000639)涨幅为1.10%, 成交金额为0.99亿元,换手率为1.67%。

 电池箔概念拉升(1.32%),其中:云铝股份(000807)涨幅为4.52%, 成交金额为6.24亿元,换手率为1.34%;天山铝业(002532)涨幅为3.06%, 成交金额为3.11亿元,换手率为1.54%;明泰铝业(601677)涨幅为2.63%, 成交金额为2.59亿元,换手率为1.29%;华峰铝业(601702)涨幅为1.73%, 成交金额为0.94亿元,换手率为2.15%;南山铝业(600219)涨幅为1.67%, 成交金额为2.40亿元,换手率为0.56%。种业(-3.55%)、转基因(-2.89%)、供销社概念(-1.66%)、华为升腾(-1.63%)、RISC概念(-1.35%)、动物疫苗(-1.29%)跌幅居前。

 种业概念大跌(-3.55%),其中:大北农(002385)跌幅为-8.71%, 成交金额为19.46亿元,换手率为6.91%;敦煌种业(600354)跌幅为-6.71%, 成交金额为6.21亿元,换手率为14.24%;荃银高科(300087)跌幅为-6.26%, 成交金额为3.91亿元,换手率为3.58%;秋乐种业(831087)跌幅为-5.49%, 成交金额为0.24亿元,换手率为4.41%;万向德农(600371)跌幅为-4.25%, 成交金额为1.83亿元,换手率为4.52%。

 转基因概念领跌(-2.89%),其中:大北农(002385)跌幅为-8.71%, 成交金额为19.46亿元,换手率为6.91%;荃银高科(300087)跌幅为-6.26%, 成交金额为3.91亿元,换手率为3.58%;秋乐种业(831087)跌幅为-5.49%, 成交金额为0.24亿元,换手率为4.41%;万向德农(600371)跌幅为-4.25%, 成交金额为1.83亿元,换手率为4.52%;丰乐种业(000713)跌幅为-3.51%, 成交金额为3.20亿元,换手率为5.72%。

 供销社概念领跌(-1.66%),其中:敦煌种业(600354)跌幅为-6.71%, 成交金额为6.21亿元,换手率为14.24%;立昂技术(300603)跌幅为-5.06%, 成交金额为3.96亿元,换手率为11.98%;富邦股份(300387)跌幅为-4.70%, 成交金额为1.28亿元,换手率为5.89%;吉峰科技(300022)跌幅为-4.50%, 成交金额为1.22亿元,换手率为6.61%;中农联合(003042)跌幅为-3.96%, 成交金额为3.33亿元,换手率为17.09%。

 华为升腾概念领跌(-1.63%),其中:格灵深瞳-U(688207)跌幅为-6.44%, 成交金额为2.28亿元,换手率为12.09%;川大智胜(002253)跌幅为-3.51%, 成交金额为3.49亿元,换手率为9.98%;佳华科技(688051)跌幅为-3.26%, 成交金额为0.51亿元,换手率为5.40%;华宇软件(300271)跌幅为-2.92%, 成交金额为2.06亿元,换手率为3.28%;神思电子(300479)跌幅为-2.65%, 成交金额为3.62亿元,换手率为7.56%。

 RISC概念领跌(-1.35%),其中:国芯科技(688262)跌幅为-3.47%, 成交金额为2.30亿元,换手率为2.16%;复旦微电(688385)跌幅为-3.39%, 成交金额为4.15亿元,换手率为1.90%;东软载波(300183)跌幅为-2.90%, 成交金额为2.23亿元,换手率为3.72%;乐鑫科技(688018)跌幅为-2.17%, 成交金额为1.52亿元,换手率为1.56%;北京君正(300223)跌幅为-1.85%, 成交金额为5.02亿元,换手率为1.51%。

 动物疫苗概念领跌(-1.29%)
战略涡轮 捕捉轮涨鳌头


11:00至11:30,啤酒概念走强(0.73%)
 截至今日11:30该板块表现较好的前2名个股为:*ST西发(000752)涨幅4.91%, 成交金额0.02亿元,换手0.15%;惠泉啤酒(600573)涨幅4.76%, 成交金额0.84亿元,换手2.80%。


 华为升腾概念走弱
 11:00至11:30,华为升腾概念走弱(-0.46%)
 截至今日11:30该板块表现较差的前2名个股为:格灵深瞳-U(688207)跌幅-5.56%, 成交金额2.15亿元,换手11.38%;佳华科技(688051)跌幅-3.53%, 成交金额0.49亿元,换手5.20%。10:45至11:15,维生素概念走强(0.33%)
 截至今日11:15该板块表现较好的前2名个股为:金达威(002626)涨停10.00%, 成交金额9.56亿元,换手6.37%;兄弟科技(002562)涨幅6.76%, 成交金额3.90亿元,换手9.80%。


 海工装备概念走弱
 10:45至11:15,海工装备概念走弱(-0.30%)
 截至今日11:15该板块表现较差的前2名个股为:中科海讯(300810)跌幅-5.11%, 成交金额2.21亿元,换手8.20%;潍柴重机(000880)跌幅-3.16%, 成交金额2.30亿元,换手12.59%。10:30至11:00,算力概念走弱(-0.90%),其中鸿博股份(002229)大跌。

 截至今日11:00该板块表现较差的前2名个股为:立昂技术(300603)跌幅-4.99%, 成交金额3.49亿元,换手10.54%;零点有数(301169)跌幅-4.17%, 成交金额2.01亿元,换手16.49%。


 页岩气概念走强 德石股份大涨
 10:30至11:00,页岩气概念走强(0.10%),其中德石股份(301158)大涨。

 截至今日11:00该板块表现较好的前2名个股为:黄河旋风(600172)涨幅6.23%, 成交金额6.06亿元,换手7.30%;德石股份(301158)涨幅4.73%, 成交金额0.96亿元,换手6.76%。10:15至10:45,培育钻石概念拉升(1.10%),其中黄河旋风(600172)大涨。

 截至今日10:45该板块表现较好的前2名个股为:黄河旋风(600172)涨幅9.27%, 成交金额5.08亿元,换手6.16%;力量钻石(301071)涨幅2.54%, 成交金额1.50亿元,换手2.26%。


 RISC概念走弱
 10:15至10:45,RISC概念走弱(-0.61%)
 截至今日10:45该板块表现较差的前2名个股为:东软载波(300183)跌幅-2.79%, 成交金额1.39亿元,换手2.31%;国芯科技(688262)跌幅-2.78%, 成交金额1.68亿元,换手1.57%。10:00至10:30,钙钛矿电池概念拉升(1.47%)
 截至今日10:30该板块表现较好的前2名个股为:捷佳伟创(300724)涨幅3.63%, 成交金额8.04亿元,换手2.42%;京山轻机(000821)涨幅2.77%, 成交金额10.71亿元,换手7.08%。


 快递概念走弱
 10:00至10:30,快递概念走弱(-0.50%)
 截至今日10:30该板块表现较差的前2名个股为:韵达股份(002120)跌幅-1.74%, 成交金额1.45亿元,换手0.36%;顺丰控股(002352)跌幅-1.46%, 成交金额3.55亿元,换手0.13%。09:45至10:15,铝塑膜概念拉升(2.26%),其中新纶新材(002341)涨停。

 截至今日10:15该板块表现较好的前2名个股为:新纶新材(002341)涨停10.00%, 成交金额2.16亿元,换手4.79%;海顺新材(300501)涨幅9.20%, 成交金额3.84亿元,换手14.53%。


 ChatGPT概念领跌
 09:45至10:15,ChatGPT概念领跌(-1.73%)
 截至今日10:15该板块表现较差的前2名个股为:天娱数科(002354)跌幅-9.65%, 成交金额17.92亿元,换手19.42%;光云科技(688365)跌幅-9.36%, 成交金额1.60亿元,换手6.91%。09:30至10:00,种业概念继续大跌(-3.16%),其中敦煌种业(600354)、大北农(002385)突跌。

 截至今日10:00该板块表现较差的前2名个股为:大北农(002385)跌幅-7.40%, 成交金额9.13亿元,换手3.20%;敦煌种业(600354)跌幅-7.05%, 成交金额3.96亿元,换手9.03%。


 定制家居拉升 尚品宅配大涨
 09:30至10:00,定制家居概念拉升(1.09%),其中尚品宅配(300616)大涨。

 截至今日10:00该板块表现较好的前2名个股为:尚品宅配(300616)涨幅5.00%, 成交金额0.73亿元,换手2.27%;蒙娜丽莎(002918)涨幅3.69%, 成交金额0.54亿元,换手1.21%。开盘至09:45,Chiplet概念大涨(3.47%),其中通富微电(002156)涨停。

 截至今日09:45该板块表现较好的前2名个股为:通富微电(002156)涨停10.02%, 成交金额12.01亿元,换手3.99%;甬矽电子(688362)涨幅6.93%, 成交金额0.79亿元,换手6.57%。


 转基因概念领跌 3股突跌
 开盘至09:45,转基因概念领跌(-2.89%),其中秋乐种业(831087)、荃银高科(300087)、大北农(002385)突跌。

 截至今日09:45该板块表现较差的前2名个股为:大北农(002385)跌幅-6.86%, 成交金额5.67亿元,换手1.97%;荃银高科(300087)跌幅-5.43%, 成交金额1.74亿元,换手1.58%。开盘至09:30,NMN概念走强(0.99%),其中金达威(002626)大涨。

 截至今日09:30该板块表现较好的前2名个股为:金达威(002626)涨幅6.15%, 成交金额0.63亿元,换手0.43%;雅本化学(300261)涨幅2.70%, 成交金额0.11亿元,换手0.09%。


 种业概念走弱
 开盘至09:30,种业概念走弱(-0.26%)
 截至今日09:30该板块表现较差的前2名个股为:荃银高科(300087)跌幅-3.10%, 成交金额0.10亿元,换手0.09%;秋乐种业(831087)跌幅-1.53%, 成交金额0.01亿元,换手0.19%。  中财网 欧博开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:đế la gì(www.vng.app):午评 种业大跌;转基因领跌
发布评论

分享到:

澳门百家乐游戏(www.BJL88.vip):“欢迎回家”,007小说出版70周年
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。